SPECIFIED, N. A. Издавачка дјелатност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 429-430, 20 set. 2021.