GRUŠANOVIĆ, Z. Херој као књижевни и друштвени конструкт. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 373–392, 20 set. 2021.