STOJANOVIĆ, L. Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 349–371, 20 set. 2021.