GUARDI, J. Друштвенa критика и положај жена у алжирској књижевности на арапском. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 91-102, 17 set. 2021.