SPECIFIED, N. A. Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 309-311, 13 abr. 2021.