SPECIFIED, N. A. Приповедање прошлости у новим медијима и окружењима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 305-306, 13 abr. 2021.