JUVAN, M. „Избрисани“ између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 53-75, 8 out. 2020.