KRSTIĆ, P. Клацкалица једног жанра: између науке и фикције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 172, p. 167-187, 12 abr. 2021.