AUTHOR SPECIFIED, N. Књижевнонаучни скуп Војислав Илић и рађање модерне српске поезије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 168, p. 415, 1 fev. 2021.