AUTHOR SPECIFIED, N. Електронски часопис Сербика. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 168, p. 411–413, 1 fev. 2021.