AUTHOR SPECIFIED, N. Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика VII. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 168, p. 409–410, 1 fev. 2021.