PIŠEV, M.; STAJIĆ, M. Чајкановићева проучавања народних веровања о биљу у светлу савремених етноботаничких истраживања. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 67–94, 26 jan. 2022.