(1)
Malić, L. Сећање Драгољуба С. Илића на Јована Дучића. КИ 2021, 52, 261–277.