(1)
Banović, J.; Bradić-Martinović, A. Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији. КИ 2022, 53, 397–419.