(1)
Živković, M. О реликвијарној и култној пракси српског средњег века. КИ 2020, 52, 337–339.