(1)
Vukmanović, A. О многоструком лику вештице. КИ 2020, 52, 331–336.