(1)
Srebro, M. L’enfant Terrible српске књижевности или велики скандализатор: рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској. КИ 2020, 52, 269–293.