(1)
Jaćimović, S. Пољска у путописним репортажама Станислава Кракова. КИ 2024, 55, 27–40.