(1)
Rákóczy, A. Немир, жеља за путовањем и сеоба у Крају партије. КИ 2020, 52, 79–88.