(1)
Albin Širca, A. Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији. КИ 2020, 52, 53-76.