(1)
Žunkovič, I. Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака. КИ 2020, 52, 9-29.