(1)
Golijanin, V. Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе. КИ 2023, 54, 9–25.