(1)
Pandurević, J. Титовим стазама револуције, или богазама усмене историје?. КИ 2023, 54, 197–222.