(1)
Milinković, J. Стратегије формирања часописне читалачке публике. КИ 2023, 54, 167–193.