(1)
Specified, N. A. Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма. КИ 2022, 54, 417–418.