(1)
Specified, N. A. Мит, традиција и симбол у лирици Милоша Црњанског. КИ 2022, 54, 415–416.