(1)
Jovanović, V. О дисциплини и методологији компаративне књижевности у времену глобализације. КИ 2022, 54, 393–395.