(1)
Šimak Spevakova, M. Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода. КИ 2020, 51, 351-363.