(1)
Specified, N. A. Издања Института за књижевност и уметност у 2021. години. КИ 2022, 53, 459–473.