(1)
Jovanović, I. Читање и књижевност за младе. КИ 2022, 53, 449–452.