(1)
Bukumira, J. Канонска биографија Жака Лакана. КИ 2022, 53, 437–440.