(1)
Simić, Z. Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији. КИ 2022, 53, 131–162.