(1)
Mustur, M. Наоружани поглед: англосаксонска нова критика у српској књижевној мисли. КИ 2022, 53, 37-56.