(1)
Popov, J. На раскршћу утицаја: структурализми у Србији. КИ 2022, 53, 9-35.