(1)
Author Specified, N. Девет деценија Драгослава Михаиловића. КИ 2022, 53, 447–448.