(1)
Đorđević, D. Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин. КИ 2022, 53, 145–159.