(1)
Gharaibeh Simonović, M. Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност. КИ 2022, 53, 129–144.