(1)
Specified, N. A. Завршена обнова Мицићевог гроба у години великих јубилеја српске авангарде. КИ 2021, 53, 433-434.