(1)
Specified, N. A. Издавачка дјелатност центра за српске студије. КИ 2021, 53, 431.