(1)
Specified, N. A. Издавачка дјелатност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. КИ 2021, 53, 429-430.