(1)
Guardi, J. Друштвенa критика и положај жена у алжирској књижевности на арапском. КИ 2021, 53, 91-102.