(1)
Specified, N. A. Издања института за књижевност и уметност у 2020. години. КИ 2021, 52, 313–322.