(1)
Specified, N. A. Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172). КИ 2021, 52, 309-311.