(1)
Specified, N. A. Приповедање прошлости у новим медијима и окружењима. КИ 2021, 52, 305-306.