(1)
Krstić, P. Клацкалица једног жанра: између науке и фикције. КИ 2021, 52, 167-187.