(1)
Medić, I. Кантата Стојанка Мајка Кнежопољка Скендера и Вука Куленовића. КИ 2021, 52, 143-164.