(1)
Author Specified, N. Књижевнонаучни скуп Војислав Илић и рађање модерне српске поезије. КИ 2021, 51, 415.