[1]
Author Specified, N. 2020. In memoriam – Тања Поповић (1963–2020). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Нов. 2020), 347.