[1]
Živković, M. 2020. О реликвијарној и култној пракси српског средњег века. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 337–339. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.18.