[1]
Srebro, M. 2020. L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор: рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 269–293. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.13.